Zostań certyfikowanym testerem ISTQB

Akredytowane Szkolenia ISTQB


Najbliższe terminy szkoleń

Chcesz zorganizować szkolenie ISTQB dla Twojej firmy?

O CERTYFIKACJI

ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) jest organizacją założoną w 2002 roku, której misją i celem jest stały rozwój zawodu testera oraz utrzymywanie zbioru standardów i rozwiązań w dziedzinie testowania oprogramowania.
ISTQB® zdefiniowała międzynarodowy program kształcenia „ISTQB Certified Tester ®” – program oparty na planach nauczania opracowanych przez ISTQB ®.
Pozwala on uzyskać certyfikat oparty na najlepszych praktykach, daje podstawy do porozumiewania się z międzynarodową społecznością testowania oprogramowania i zachęca do rozwoju.

Stosowanie się do zasad i praktyk ujętych w programie kształcenia „ISTQB Certified Tester ®”:
 • pozwala uporządkować proces testowy
 • umożliwia wgląd w przebieg procesu testowego i ocenę jakości testowanego przedmiotu w każdym momencie
 • pomaga zwiększyć produktywność wytwarzania oprogramowania
 • porządkuje terminologię związaną z testowaniem, dając tym podstawy do lepszej komunikacji i lepszego rozumienia się w zespole wytwarzającym oprogramowanie

Program ma strukturę modułową:
 • Poziom Podstawowy
 • Poziom Zaawansowany
 • Poziom Ekspercki

Zarząd ISTQB składa się z czołowych ekspertów testowania oprogramowania. Są oni wybierani przez zarządy krajowe. Każdy zarząd krajowy wysyła jednego przedstawiciela jako członka ISTQB ®. W tej chwili ISTQB ® angażuje ponad 48 ekspertów ze wszystkich kontynentów.

Certyfikacja ISTQB® jest obecnie uważana za wiodący system certyfikacji dla testowania oprogramowania.

TRENERZY

Hanna Kasprzyk


Trener specjalizujący się w Zarządzaniu Projektami i Inżynierią Oprogramowania. Absolwentka Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie zdobyła umiejętności efektywnego prowadzenia szkoleń. Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informatyka. Pracowała jako informatyk-programista, analityk, szef zespołów programistycznych. Najpierw w firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania, później w dużej korporacji. Akredytowany Trener Kursu „ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy” oraz „ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Zaawansowany”.

Damian Szczurek


Od prawie 10 lat zajmuje się profesjonalnym testowaniem. Założyciel testuj.pl, trener i manager testów.
Karierę testerską rozpoczął w 2006 roku, pracował w m.in. w BenQ Mobile, Tieto, Bitbar, a w testuj.pl koordynował blisko 50 projektów, w których - razem z testerami - znaleźli kilkanaście tysięcy błędów. Współpracował z takimi firmami jak Aftermarket.pl, Clicktrans, PSB, PizzaPortal czy MyTravel.
Posiadacz certyfikatów ISTQB Foundation Level oraz Advanced Level - Test Analyst.
Swoją wiedzą dzielił się również prowadząc zajęcia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania "Copernicus" na kierunku Testowanie Oprogramowania. Jets również Akredytowanym Trenerem ISTQB.

Łukasz Pietrucha


Doświadczony specjalista ds. jakości oprogramowania, z ponad 10-letnim stażem, obecnie pracujący jako Project Manager. Swoją karierę rozpoczynał od... tłumaczenia gier video dla znanej, międzynarodowej korporacji, biorąc udział między innymi przy takich produkcjach jak FIFA czy NeedForSpeed. Styczność z zapewnieniem jakości pierwszy raz miał przy testach lokalizacji, które są niezwykle ciekawą gałęzią w tej dziedzinie. Automatyzuje między innymi testy aplikacji na urządzenia mobilne oraz aplikacji webowych. Współorganizator wydarzenia WrotQA. Występuje regularnie w roli prelegenta na meetupach jak również ogólnopolskich konferencjach (Quality Excites, TestWarez). Zdobywca trzeciego miejsca podczas drugiej edycji indywidualnych Mistrzostw Polski w Testowaniu. Posiadacz certyfikatów ISTQB Foundation, ISTQB Advanced Test Manager oraz Scrum Alliance ScrumMaster.

Stefania Winkel


Lider zespołu testerskiego oraz senior Quality Engineer z wieloletnim doświadczeniem. Akredytowany trener ISTQB, szkoli z zakresu testowania i zapewnienia jakości oprogramowania. Z zamiłowaniem podchodzi do testów funkcjonalnych, propagując przy tym dobre praktyki testowania oprogramowania. Po pracy aktywnie spędza czas z rodziną i oddaje się pasji związanej z uprawą warzyw na balkonie.

Jakub Rosiński


Przede wszystkim inżynier testów z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Aktualnie kierownik testów nadal zajmujący się „prawdziwym testowaniem”. Testował aplikacje i urządzenia mobilne, systemy CRM, wspierające badania medyczne, oprogramowanie loteryjne oraz systemy CPQ. Przeprowadza testy integracyjne, systemowe, oraz akceptacyjne, w których wspiera i szkoli klientów, a także występuje jako odbiorca. Przeprowadza testy manualne (z największym naciskiem na zwinne testowanie eksploracyjne), automatyczne interfejsów użytkownika, API, czy wydajnościowe. Kieruje zespołem testowym, koordynując projekty testowe w całym cyklu życia oprogramowana i współtworzy procesy zapewniania jakości. Posiada certyfikaty ISTQB: Foundation, Agile, Advanced Test Manager, Advanced Technical Test Analyst. Jest akredytowanym trenerem uprawnionym do prowadzenia szkoleń ISTQB FL. Od kilku lat szkoli, występuje na branżowych konferencjach i chętnie dzieli się wiedzą ze wszystkimi zainteresowanymi testowaniem.

AKREDYTACJE & REFERENCJE

SZKOLENIA ISTQB

ISTQB Foundation Level / Poziom Podstawowy

Czas trwania: 2,5 dnia/20h


Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z testowaniem oprogramowania: – co jest istotą testowania oprogramowania – jaki jest jego wpływ na poprawę jakości oprogramowania Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi technikami projektowania testów oraz z czynnościami, jakie powinny być uwzględnione w procesie testowania. Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczenia praktyczne. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Dostawca szkolenia, materiały oraz osoba trenera są akredytowani przez SJSI/ISTQB®, a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim) i przygotowuje do egzaminu ISTQB Certified Tester ® — Foundation Level w języku polskim. Nie ma żadnych specjalnych wymagań stawianych uczestnikom przed przystąpieniem do kursu, ale ISTQB® sugeruje co najmniej sześciomiesięczne praktyczne doświadczenie w roli testera.

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

Start 9:00 | Przerwa obiadowa 13:00 | Koniec 17:00


1. Podstawy testowania 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania 3. Statyczne techniki testowania 4. Techniki projektowania testów 5. Zarządzanie testowaniem 6. Testowanie wspierane narzędziami

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia:
 • pozna podstawy testowania
 • pozna techniki projektowania testów
 • pozna podstawy zarządzania testowaniem
 • zdobędzie wiedzę na temat umiejscowienia testów w cyklu życia oprogramowania
 • pozna narzędzia wykorzystywanie w procesie testowania
 • pozna podstawowe definicje oraz standardowe słownictwo z zakresu tematyki testowania
 • zdobędzie wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB Certified Tester ® — Foundation Level.


MATERIAŁY DO POBRANIA

PAKIETY - ISTQB POZIOM PODSTAWOWY

ISTQB Advanced Level Test Manager / Kierownik Testów

Czas trwania: 5 dni/40h

Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z organizacją, zarządzaniem i udoskonalaniem procesu testowego. Szkolenie trwa 5 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętności.
Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Dostawca szkolenia, materiały oraz osoba trenera są akredytowani przez SJSI/ISTQB, a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim) i przygotowuje do egzaminu ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Test Manager w języku polskim.RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

Start 9:00 | Przerwa obiadowa 13:00 | Koniec 17:00


1. Proces testowania
2. Zarządzanie testami
3. Przeglądy
4. Zarządzanie defektami
5. Doskonalenie procesu testowania
6. Narzędzia testowe i automatyzacja
7. Umiejętności interpersonalne – Budowa zespołu

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Po szkoleniu uczestnik:
 • jest przygotowany do pracy jako kierownik testów
 • jest przygotowany do zaplanowania i poprowadzenia testów w projektach
 • umie zarządzać procesem testowania i ludźmi ten proces realizującymi
 • ma podstawowe umiejętności dotyczące ulepszania procesu testowego
 • ma wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Test Manager


PAKIETY - KIEROWNIK TESTÓW

ISTQB Advanced Level Test Analyst / Analityk Testów

Czas trwania: 4 dni/32h

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Analyst, poprzez nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu planu nauczania ISTQB® dla tego certyfikatu. Uczestnicy szkolenia poszerzą swoje umiejętności zastosowania różnych technik projektowania testów.
Szkolenie trwa 4 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętności. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Dostawca szkolenia, materiały oraz osoba trenera są akredytowani przez SJSI / ISTQB®, a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim) i przygotowuje do egzaminu ISTQB® Certified Tester — Advanced Level – Test Analyst w języku polskim.RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

Start 9:00 | Przerwa obiadowa 13:00 | Koniec 17:00


1. Proces testowania
2. Zarządzanie testami: odpowiedzialność Analityka testów
3. Techniki testowe
4. Testowanie właściwości oprogramowania
5. Przeglądy (Reviews)
6. Zarządzanie defektami
7. Narzędzia testowe

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Po szkoleniu uczestnik:
 • jest przygotowany do pracy jako Analityk Testów jest przygotowany do efektywnego projektowania testów dla różnego typu oprogramowania
 • rozumie proces testowy i wie jaka rola i jakie obowiązki związane z zarządzaniem testami spoczywają na Analityku Testów
 • zna zagadnienia oraz wyzwania stojące przed testowaniem właściwości (atrybutów niefunkcjonalnych) oprogramowania
 • ma wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB® Certified Tester — Advanced Level – Test Analyst

MATERIAŁY DO POBRANIAPAKIETY - ANALITYK TESTÓW

ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst / Techniczny Analityk Testów

Czas trwania: 3 dni/24h

Celem kursu jest pogłębienie znajomości technik projektowania testów. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnymi technikami projektowania testów strukturalnych i będą umieli wybrać odpowiednią technikę do danej sytuacji projektowej.
Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętności testerskich.
Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Dostawca szkolenia, materiały oraz osoba trenera są akredytowani przez SJSI/ISTQB, a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim) i przygotowuje do egzaminu ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Technical Test Analyst w języku polskim.

Wymagania stawiane uczestnikom szkolenia:
- podstawowe doświadczenie w programowaniu
- podstawowa znajomość koncepcji związanych z architekturami systemówRAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

Start 9:00 | Przerwa obiadowa 13:00 | Koniec 17:00


1. Zadania Technicznego Analityka Testów w testowaniu opartym na analizie ryzyka
2. Testowanie oparte na strukturze
3. Techniki analityczne
4. Atrybuty jakościowe dla testowania technicznego
5. Przeglądy
6. Narzędzia testowe i automatyzacja

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Po szkoleniu uczestnik:
 • jest przygotowany do pracy jako techniczny analityk testów
 • zna szeroki zestaw technik projektowania testów strukturalnych
 • zna podstawy technicznego testowania atrybutów jakościowych oprogramowania
 • umie włączyć się w proces planowania testowania i ogólnie zarządzania testowaniem z punktu widzenia kompetencji technicznych
 • ma wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Technical Test Analyst

MATERIAŁY DO POBRANIAPAKIETY - TECHNICZNY ANALITYK TESTÓW

ISTQB Agile Tester / Tester Zwinny

Czas trwania: 2 dni/16h

Szkoleni ISTQB Agile Tester jest rozszerzeniem do ISTQB Foundation Level. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać certyfikat Testera Zwinnego ISTQB i posiadających już co najmniej certyfikat na poziomie podstawowym. Ten poziom certyfikacji skupia się na pokazaniu testowania w projektach zwinnych. Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy m.in na tematy takie jak metody, narzędzia techniki zwinnego testowania oraz na roli i podejściu do testów w metodach zwinnych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą tę wiedzę posiąść jak i tych, którzy chcą usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę.

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

Start 9:00 | Przerwa obiadowa 13:00 | Koniec 17:00


1. Podstawy zwinnego wytwarzania oprogramowania 2. Aspekty podejść zwinnych 3. Różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym podejściem do testowania 4. Status testowania w projektach zwinnych 5. Role i umiejętności testera w zespole zwinnym 6. Metody testowania zwinnego 7. Ocena ryzyka jakościowego oraz szacowanie nakładu pracy 8. Techniki w projektach zwinnych 9. Narzędzia w zwinnych projektach

MATERIAŁY DO POBRANIAPAKIETY - TESTER ZWINNY

INFORMACJE OGÓLNE

- Egzaminy przeprowadzne są w formie pisemnej lub elektronicznej
- Mogą być przeprowadzane w języku polskim lub angielskim (trzeba zaznaczyć przy zgłoszeniu)
- Niedozwolone jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami (można używać słownika – w przypadku zdawania egzaminu w j. angielskim, bez żadnych w nim notatek)
- Wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie
- Liczba punktów możliwych do uzyskania za odpowiedź na pytanie odzwierciedla stopień trudności tego pytania. Może to być 1, 2 lub 3 punkty.
- Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi

CZAS TRWANIA

- ISTQB Poziom Podstawowy/Agile Tester: w jęz. angielskim 75 min, w jęz. polskim - 60 min.
- Test Manager: w jęz. angielskim 225 min, w jęz. polskim - 180 min.
- Test Analyst: jęz. angielski - 225 min, jęz. polskim - 180 min.
- Technical Test Analyst: jęz. angielski - 150 min., jęz. polskim - 120 min.

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA

- ISTQB Poziom Podstawowy/Agile Tester: maksymalna liczba punktów do uzyskania to 40 punktów – zdobycie co najmniej 26 punktów (65%) zalicza egzamin
- Test Manager: maksymalna liczba punktów do uzyskania to 115 punktów – zdobycie co najmniej 75 punktów (65%) zalicza egzamin
- Test Analyst: maksymalna liczba punktów do uzyskania to 120 punktów – zdobycie co najmniej 78 punktów (65%) zalicza egzamin
- Technical Test Analyst: maksymalna liczba punktów do uzyskania to 80 punktów – zdobycie co najmniej 52 punktów (65%) zalicza egzamin

PYTANIA

- ISTQB Poziom Podstawowy/ Agile Tester: test jednokrotnego wyboru z 4 możliwości, zawiera 40 pytań testowych
- Test Manager: test wielokrotnego wyboru z 4 możliwości, zawiera 65 pytań testowych
- Test Analyst: test wielokrotnego wyboru z 4 możliwości, zawiera 60 pytań testowych
- Technical Test Analyst: test wielokrotnego wyboru z 4 możliwości, zawiera 45 pytań testowych

KALENDARZ SZKOLEŃ

Miasto

Szkolenie

Egzamin

Poznań 24-26 sierpień 2018 31 sierpień 2018 Wybierz termin
Wrocław 24-26 sierpień 2018 1 wrzesień 2018 Wybierz termin
Warszawa 31 sierpień - 2 wrzesień 2018 8 wrzesień 2018 Wybierz termin
Lublin 31 sierpień - 2 wrzesień 2018 8 wrzesień 2018 Wybierz termin
Katowice 31 sierpień - 2 wrzesień 2018 7 wrzesień 2018 Wybierz termin
Szczecin 7-9 wrzesień 2018 15 wrzesień 2018 Wybierz termin
Gdańsk 7-9 wrzesień 2018 22 wrzesień 2018 Wybierz termin
Wrocław 17-19 wrzesień 2018 Technical Test Analyst Wybierz termin
Kraków 17-19 wrzesień 2018 Technical Test Analyst Wybierz termin
Wrocław 17-19 wrzesień 2018 1 październik 2018 Wybierz termin
Warszawa 17-19 wrzesień 2018 13 październik 2018 Wybierz termin
Warszawa 5-7 październik 2018 13 październik 2018 Wybierz termin
Lublin 5-7 październik 2018 13 październik 2018 Wybierz termin
Warszawa 10-12 październik 2018 Technical Test Analyst Wybierz termin
Wrocław 12-14 październik 2018 20 październik 2018 Wybierz termin
Kraków 12-14 październik 2018 19 październik 2018 Wybierz termin
Rzeszów 12-14 październik 2018 19 październik 2018 Wybierz termin
Poznań 19-21 październik 2018 27 październik 2018 Wybierz termin
Łódź 19-21 październik 2018 26 październik 2018 Wybierz termin
Wrocław 22-26 październik 2018 Test Manager Wybierz termin
Kraków 22-26 październik 2018 Test Manager Wybierz termin
Warszawa 12-15 listopad 2018 Test Analyst Wybierz termin
Wrocław 16-18 listopad 2018 24 listopad 2018 Wybierz termin
Gdańsk 16-18 listopad 2018 23 listopad 2018 Wybierz termin
Warszawa 23-25 listopad 2018 1 grudzień 2018 Wybierz termin
Lublin 23-25 listopad 2018 1 grudzień 2018 Wybierz termin
Szczecin 23-25 listopad 2018 30 listopad 2018 Wybierz termin
Katowice 30 listopad - 2 grudzień 2018 8 grudzień 2018 Wybierz termin
Inne miasto? Inny termin? Inny termin? Zapytaj
Przesuń palcem tabelę, by zobaczyć więcej informacji
Dane uczestnika:
Opcja szkolenia
Data szkolenia
Uwagi

Dane do faktury:


Nazwa firmy lub imię i nazwisko
Ulica i nr
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest TestArmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53 -238), przy ul. Petuniowej 9/5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami prawa, w celu realizacji zamówionej usługi, a także w celach marketingowych, o ile wyraziłeś na to zgodę. Dostęp do Twoich danych będą miały podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Więcej informacji znajdziesz tutaj. W razie jakichkolwiek pytań, napisz do nas pod adres: data@testarmy.com

FAQ

1Gdzie mam dokonać opłaty za szkolenie?
Dane do przelewu: TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.) ul. Petuniowa 9/5 53-238 Wrocław. Rachunek Bankowy: 73 2490 0005 0000 4600 8926 5593 (Alior Bank) *do ceny netto za szkolenie nie zapomnij doliczyć 23% podatku VAT Ważne! Proszę zastosować poprawny tytuł przelewu: "Nazwa Szkolenia", "Data", "Miasto", "Imię i nazwisko", Np.: Szkolenie ISTQB FL, 18-20.03 Wrocław, Jan Kowalski Czas na dokonanie wpłaty: 3 dni robocze.
2Czy dostanę fakturę VAT za to szkolenie?
Tak, w dniu szkolenia zostanie wystawiona faktura za to szkolenie i przesłana do Ciebie mailowo.
3Gdzie odbywają się szkolenia?
Szkolenia przeprowadzamy w profesjonalnych salach szkoleniowych w centrach podanych miast. Dokładny adres sali podawany jest uczestnikom około tygodnia przed szkoleniem. We Wrocławiu jest to biuro Testuj.pl czyli ul. Petuniowa 9/5 lub Idea Place Plac Solny 15. W Warszawie jest to Business Room ul. Grójecka 1.
4Jaki jest VAT na szkolenia?
Przy szkoleniach stawka VAT to 23%. Należy ją doliczyć do kwoty netto.

KONTAKT

Imię i nazwisko
Adres email
Numer telefonu
Temat
Twoje pytanie
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest TestArmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53 -238), przy ul. Petuniowej 9/5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami prawa, w celu realizacji zamówionej usługi, a także w celach marketingowych, o ile wyraziłeś na to zgodę. Dostęp do Twoich danych będą miały podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Więcej informacji znajdziesz tutaj. W razie jakichkolwiek pytań, napisz do nas pod adres: data@testarmy.com

Jakub Trzak

Koordynator szkoleń


NASZE ATUTY